Zdjęcia z projektów

 

ZDJĘCIA Z PROJEKTU

Zachęcamy do przesyłania zdjęć z projektów na adres mailowy zdjecia@ecotec-polska.pl z podaniem informacji z jakiego projektu pochodzą zdjęcia. Autorzy wybranych zdjęć, które opublikujemy na stronie lub w mediach społecznościowych, otrzymają nagrody w postaci premii do wynagrodzenia.

Najbardziej pożądane zdjęcia to takie przedstawiające (w kolejności od najlepszych zdjęć):

  1. jak największy obszar ukończonego projektu (np. zdjęcie ze wzniesienia),
  2. efekt zakończenia jakiegoś etapu budowy np. palowania,
  3. widok z rozpoczęcia prac na projekcie,
  4. mały obszar projektu, mały fragment instalacji.

 

ZDJĘCIE MIESIĄCA

Od dnia 1.02.2021 uruchamiamy comiesięczny konkurs na najlepsze zdjęcie z budów. W tym przypadku nie ograniczamy się tylko do zdjęć pokazujących realizowany projekt (konstrukcje, moduły itp.) ale dajemy Wam wolną rękę - jedynym wymogiem jest to, żeby zdjęcie było wykonane na terenie budowy w godzinach pracy. Fotografia może przedstawiać na przykład zabawną sytuację, piękny widok czy krajobraz, sprzęt budowlany działający w wyjątkowo trudnych warunkach czy też cokolwiek innego co wyda Wam się warte uchwycenia.

Zwycięskie zdjęcie podpisane inicjałami autora publikujemy na Facebooku Ecotec Polska do 10-ego dnia każdego miesiąca. Każdy zwycięzca konkursu otrzyma od nas nagrodę.

Zdjęcia prosimy przesyłać na adres email zdjecia@ecotec-polska.pl z dopiskiem "Zdjęcie miesiąca" i informacją z jakiego projektu pochodzą zdjęcia.

 

Zdjęcia nie mogą przedstawiać:

  • łamania zasad BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy),
  • ryzykownych i niebezpiecznych zachowań,
  • nieprzestrzegania zasad montażu (np. przedmiotów leżących na modułach, osób opierających się lub siedzących/stojących na modułach), czy też umyślnego/bądź nieumyślnego uszkadzania materiałów,
  • obraźliwych gestów, napisów i znaków.

 

Aktualizacja 8.03.2021:

ZDJĘCIA Z PROJEKTU: Pełna premia za Zdjęcia z Projektu przyznawana jest za co najmniej 3 wykorzystane zdjęcia z jednego projektu. Przy wykorzystaniu 1 zdjęcia premia wynosi 1/3 pełnej premii, a przy 2 zdjęciach 2/3 pełnej premii.

ZDJĘCIE MIESIĄCA: Ze względu na duży odzew i bardzo ciekawe zdjęcia, które do nas przesłaliście decydujemy się podnieść premię oraz publikować więcej niż 1 zdjęcie miesięcznie z tych przesłanych przez Was. Jeśli Twoje zdjęcie nie zostanie wybrane na zdjęcie miesiąca to może ono nadal zostać opublikowane w innym poście, za co również otrzymasz od nas nagrodę.

Wizerunek: Jeśli na przesyłanym zdjęciu widoczne są osoby i można rozpoznać ich twarz to prosimy o podawanie imion i nazwisk tych osób. Będziemy wtedy mogli skontaktować się z tymi osobami i uzyskać od nich zgodę na publikację zdjęcia. W związku z przepisami RODO nie możemy publikować wizerunku osób bez ich zgody.

 

Zdjęcia publikowane są na: