Usługi

Ecotec jest wiodącym dostawcą usług w zakresie energii odnawialnej w Europie i poza nią dla sektora prywatnego i publicznego, z portfelem usług:

inżynieria / projektowanie i budowa projektów fotowoltaicznych (PV) dostarczanych deweloperom, instytucjom finansowym, komercyjnym, rządowym i użyteczności publicznej, a także innym klientom instytucjonalnym.

Nasze użytkowe i komercyjne rozwiązania w zakresie instalacji słonecznych, w połączeniu z najnowocześniejszymi technologiami fotowoltaicznymi, przynoszą długoterminowe, pozytywne korzyści dla środowiska i pomagają naszym klientom spełnić, a nawet przewyższyć ich potrzeby projektowe. Oceniamy praktyczność projektu i prowadzimy otwarty dialog z naszymi klientami na temat celów, harmonogramu, oczekiwanych cech finansowych, szczególnych czynników ryzyka i realizacji projektu. Dzięki know-how z zakresu realizacji projektów fotowoltaicznych jesteśmy w stanie określić zakres realizacji, w tym zezwolenia, uprawnienia i inne zagadnienia związane z przedsięwzięciem.

01

Przykładowe usługi, które możemy dostarczyć w fazie planowania projektu obejmują:

 • Studium wykonalności i ocena planu zagospodarowania przestrzennego
 • Układ systemu, projekt i prognozy dotyczące wytwarzania energii elektrycznej
 • Przegląd i projektowanie połączeń międzysystemowych
 • Przegląd zezwoleń
 • Analiza terenu i konstrukcji

02

Koordynacja i logistyka na placu budowy.

Chętnie zapewnimy wszystkie usługi, które są niezbędne na placu budowy. Nasza firma przestrzega ogólnych procedur gospodarki odpadami, przygotowania placów wstępnego montażu oraz wewnętrznej logistyki. W razie potrzeby jesteśmy w stanie dostarczyć i wdrożyć każdy model, który jest odpowiedni, aby oszczędzić Wasze pieniądze i czas.

03

Fundamenty.

Podstawą elektrowni fotowoltaicznej są fundamenty. W zależności od warunków gruntowych i dopasowania do wszystkich typów systemów montażowych oferujemy palowanie, wiercenie i fundamenty betonowe. Metody te są stosowane przez nasze certyfikowane zespoły, które posiadają najnowocześniejsze hydrauliczne maszyny palująco-wiercące również z techniką inkapsulacji (Peri, NOE).

 • Ocena i badanie gruntu
 • Plany zagospodarowania gleby
 • Ocena systemów oczyszczania wody i ścieków
 • Ustawianie punktów geodezyjnych
 • Kalibracja rzędów
 • Gwintowanie otworów (w razie potrzeby)
 • Palowanie słupów/fundamenty wiercone/inne fundamenty

04

Kompletny montaż.

Nasze zespoły projektowe ponoszą odpowiedzialność za instalację każdego systemu fotowoltaicznego zgodnie z najlepszymi praktykami. Przy montażu instalacji solarnej naziemnej świadczymy następujące usługi:

 • Montaż konstrukcji nośnej
 • Transport i montaż modułów
 • Łączenie modułów
 • Montaż konstrukcji wsporczej falowników
 • Zarządzanie montażem
 • Instalacja systemu monitorowania

05

Podłączenie instalacji.

Oprócz nadzoru nad projektem przed i w trakcie budowy przeprowadzamy rygorystyczną procedurę testowania i uruchomienia po zakończeniu montażu. Dzięki temu wszystkie zainstalowane systemy działają prawidłowo i są objęte gwarancją producenta.

 • Instalacja mechaniczna
 • Instalacja elektryczna
 • Testowanie układów mechanicznych i elektrycznych

06

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego lub z siatki, bram oraz dodatkowych zabezpieczeń.

Aby zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną przed dostępem osób nieuprawnionych, specjaliści Ecotec mogą zapewnić dobór odpowiedniego systemu ogrodzeniowego według projektu. Oferujemy kompleksową usługę w zakresie dostawy i montażu:

 • Ogrodzenia panelowego lub z siatki
 • Bram dwuskrzydłowych lub przesuwnych
 • Innych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta