Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Ecotec Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-509 przy ul. Okolskiej 3A lok. 6;
 • Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Ecotec Polska Sp. z o. o., ul. Okolska 3A lok. 6, 02-509 Warszawa lub poprzez wiadomość pod adresem email: biuro@ecotec-polska.pl;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego - art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes - udzielenie odpowiedzi na wiadomość);
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator współpracuje
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;
 • Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  a) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego,
  b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
  c) po okresach wskazanych w pkt a) - b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli dane Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne i wymagane do realizacji celów wskazanych w pkt 3;

Wykorzystanie naszych danych kontaktowych
Niniejszym wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych jako część wymaganej informacji prawnej przez osoby trzecie w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i marketingowych. Operatorzy tych stron internetowych zastrzegają sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową przeciwko niechcianym reklamom lub informacjom marketingowym, w tym spamowi.

Logfile serwera
Nasz serwer zapisuje pewne informacje, które Twoja przeglądarka przesyła automatycznie. Dotyczy to w szczególności następujących danych:

 • adres IP twojego urządzenia
 • godzina i data żądania serwera
 • informacje na temat używanej przeglądarki (typ/nazwa, wersja)
 • system operacyjny
 • odsyłający adres URL

Nie możemy przyporządkować tych informacji do konkretnej osoby; nie zestawiamy ich z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w te informacje w późniejszym terminie, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one wykorzystywane niezgodnie z prawem.

Pliki cookie
Nasza strona internetowa używa "cookies" do identyfikacji powtarzających się użytkowników. Cookie" to mały plik tekstowy zapisywany na dysku twardym komputera użytkownika. Nie jest on w stanie odczytać danych z Państwa komputera. Większość przeglądarek jest ustawiona tak, aby akceptować pliki cookie. Możesz wyłączyć tę funkcję lub upewnić się, że Twoja przeglądarka prosi Cię o pozwolenie za każdym razem, gdy ustawia plik cookie.

Ujawnienie, usunięcie, zawieszenie, zawieszenie
W każdej chwili mogą Państwo zażądać bezpłatnego ujawnienia wszystkich danych osobowych dotyczących Państwa, a także skorygowania lub usunięcia tych danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem podanym na tej stronie.

Google Analytics i Retargeting
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym adres IP użytkownika) będą przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Ta strona korzysta również z technologii remarketingowej Google. Po odwiedzeniu naszej strony internetowej użytkownik może być kierowany przez spersonalizowane i interesujące reklamy na innych stronach internetowych za pomocą sieci reklam Google. Google używa plików cookie do identyfikacji użytkownika i odpowiednio dobiera reklamy. Cookies pozwalają Google śledzić zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej i wykorzystywać je do targetowania reklam.

Użytkownik ma prawo zrezygnować z gromadzenia i przechowywania danych. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()", co oznacza, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, tak aby adres IP nie mógł być ponownie połączony z użytkownikiem. (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).
Jeśli nie chcesz, aby reklamy Google były kierowane do konkretnych odbiorców, możesz je dezaktywować z aktywnego konta Google pod adresem https://www.google.com/settings/ads. https://www.google.com/settings/ads Na stronie internetowej Network Advertising Initiative (Inicjatywy Reklamy Sieciowej) można również wyłączyć stosowanie plików cookie pochodzących od osób trzecich: http://www.networkadvertising.org/choices/.
Możesz również pobrać i zainstalować tę wtyczkę do przeglądarki, aby uniemożliwić przesyłanie danych generowanych przez pliki cookie oraz korzystanie z naszej strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) do Google: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wygenerowanych danych przez Google w opisany sposób i do opisanych celów.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy przejąć odpowiedzialności za treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada wyłącznie oferent lub operator strony internetowej. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie tworzenia linków. W tym czasie nie można było zidentyfikować żadnych treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona, jednak bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o takim naruszeniu prawa, usuniemy niezwłocznie odpowiednie linki lub linki.