Team Talent Program (TTP)

Team Talent Program  
- Rozwijaj swoje talenty i awansuj w firmie Ecotec Polska

Przedstawiamy Team Talent Program (TTP) - inicjatywę, która pozwoli Ci na odkrycie i rozwinięcie Twojego potencjału zawodowego. Jesteśmy przekonani, że wśród naszych współpracowników znajdują się utalentowani liderzy oraz operatorzy z pasją do dalszego rozwoju. Dlatego właśnie stworzyliśmy TTP, aby umożliwić Wam awans i rozwój w nowych obszarach działania.

 


 

Cele Team Talent Program:

Wyłanianie talentów
TTP ma na celu identyfikację utalentowanych współpracowników, którzy wykazują predyspozycje do pełnienia roli Team Liderów (TL) lub Operatorów maszyn (OP). Chcemy dać Wam szansę wykorzystania swoich umiejętności i zdolności przy kierowaniu zespołami lub obsłudze maszyn. 
 

Awans i rozwój zawodowy
Poprzez udział w TTP, masz możliwość awansu do nowych funkcji i rozwijania swojej kariery. Dla tych, którzy przejdą pomyślnie przez proces weryfikacji, przygotujemy ofertę awansu do roli TL lub OP. Zapewnimy odpowiednie szkolenia i wsparcie, abyś mógł rozwijać się w nowym zakresie obowiązków.
 

Współpraca i wsparcie
TTP to również okazja do zbudowania silnych relacji w zespole. Działając jako TL, będziesz miał możliwość kierowania zespołem i wpływania na atmosferę pracy. Jako OP, będziesz współpracować z innymi specjalistami i doskonalić swoje umiejętności w obszarze obsługi maszyn.

 


 

Funkcje objęte programem i ich charakterystyka:

TEAM LIDER

Ważne cechy i umiejętności:

•    zdolności przywódcze oraz bardzo dobra umiejętność zarządzania zespołem
•    umiejętność koordynowania i organizacji pracy w grupie oraz delegowania zadań
•    umiejętność strategicznego planowania oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów
•    umiejętność czytania planów
oraz
•    prawo jazdy kat. B
•    wiedza w zakresie przepisów BHP


Zakres obowiązków: 

•    wsparcie kierownika budowy w zarządzaniu zespołem pracowników
•    delegowanie zadań i ciągła kontrola w ich realizacji
•    współudział w organizowaniu codziennych czynności na budowie
•    pomoc pracownikom w odpowiednim wykonywaniu prac
•    bieżące monitorowanie postępu prac
•    kontrola jakości pracy i wdrażanie niezbędnych działań korygujących
•    kontrolowanie przestrzegania zasad BHP
•    raportowanie wyników

 

OPERATOR 

Ważne cechy i umiejętności:

•    bardzo dobra umiejętność prowadzenia maszyn
•    umiejętność czytania planów
•    zaangażowanie i skrupulatność
•    ostrożność, spostrzegawczość i umiejętność przewidywania działań
oraz
•    prawo jazdy kat. B oraz posiadanie stosownych uprawnień adekwatnie do maszyny   
•    wiedza w zakresie przepisów BHP
•    aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi maszyn


Zakres obowiązków:

•    obsługa ładowarki / koparki / maszyny palikującej lub ciągnika podczas prac na budowie farmy fotowoltaicznej
•    wykonywanie prac związanych z rozładunkiem i załadunkiem materiałów (ładowarka)
•    transportowanie materiałów na placu budowy (ładowarka, ciągnik)
•    prace ziemne (koparka)
•    dbałość o stan powierzonych maszyn i regularne serwisowanie
•    przestrzeganie zasad i przepisów BHP dotyczących pracy na budowie
•    współpraca z innymi pracownikami na budowie

 


 

 

Jak dołączyć do TTP?

 

Zgłoszenie kandydatury
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w TTP, prześlij zgłoszenie drogą e-mailową na adres ttp@ecotec-polska.pl.
W temacie wiadomości wpisz "Kandydat TTP".
W treści e-maila podaj swoje imię, nazwisko oraz wybierz, czy chcesz kandydować na rolę Team Lidera (TL) czy Operatora maszyn (OP).

Proces weryfikacji
Po otrzymaniu zgłoszenia, przeprowadzimy proces weryfikacji, który obejmuje ocenę Twoich predyspozycji i umiejętności związanych z wybraną funkcją. Jeśli spełnisz kryteria, otrzymasz informację o akceptacji i zostaniesz zaproszony do kolejnych etapów programu.

Oferta awansu i szkolenie
Po pomyślnym przejściu przez proces weryfikacji, otrzymasz ofertę awansu do nowej funkcji. Zapewnimy Ci odpowiednie szkolenie i wsparcie, abyś mógł skutecznie pełnić nowe obowiązki.

Rozwój i okres próbny
TTP umożliwi Ci rozwijanie się w nowej roli. Okres próbny będzie okazją do zdobycia praktycznego doświadczenia i potwierdzenia swoich umiejętności. Pomyślne ukończenie okresu próbnego pozwoli Ci kontynuować współpracę w nowej funkcji.

 


Dołącz do Team Talent Program i odkryj swój potencjał!
 
Zapraszamy do udziału w TTP i skorzystania z unikalnej szansy rozwoju w naszej firmie. Jeśli jesteś gotowy na wyzwanie i chcesz awansować w swojej karierze, nie czekaj! Prześlij zgłoszenie i zacznij budować swoją ścieżkę sukcesu w ramach Team Talent Program.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami pod adresem ttp@ecotec-polska.pl.
 
Dołącz do TTP i rozwijaj swoje talenty już dziś!

 

Plakat awans TTP

 

Statystyki

Zgłoszenia Awanse
   

 

Data aktualizacji: 18.07.2023